Några inledande anmärkningar angående E-Crostic kryss:

 

Ledtrådarna varierar ganska mycket från rena synonymer till egendomliga omskrivningar.

Här kommer några riktlinjer:

- Om ledtråden inte följs av någonting inom parentes, är svaret ett singelord

- Om svaret skall böjas på något sätt, framgår det (oftast) av ledtråden

- Om ledtråden följs av en siffra inom parentes, anger siffran antalet ord i svaret

  (Ibland förekommer det även två årtal inom parentes som då anger levnadsåren)

- Om svaret inte är på svenska, anges det direkt i ledtråden, eller förkortat inom parentes

- Om svaret är en förkortning eller akronym, anges det inom parentes (förk.)

- Om svaret skulle innehållit ett bindestreck (som utelämnas) anges det med (bind.)

- Om ett ord skall utelämnas från svaret, anges det inom parentes, t.ex.: (2, med "Det"),

  d.v.s. om svaret skulle varit "Det Kalla Kriget", skall "Det" utelämnas

- Om ledtråden är en mer eller mindre "kryptisk" omskrivning, anges det med "?" i slutet

- Om svaret är någotsånär konstgjord eller lustig sammansättning, anges det med "?" i slutet

 

Detta om detta, ha' de' så kul!

 

P.S. Om Du händelsevis vill kommentera något, mejla mig på: chkal@telia.com